Cégeljárás

A cégeljárásról szóló törvény alapján a cégbejegyzésre illetve változásbejegyzésre irányuló kérelmet a cég képviselője jogi képviselő útján köteles előterjeszteni.

A cégeljárásban ellátott ügyvédi képviselet során gazdasági társaságok; elsősorban betéti társaság, közkereseti társaság és korlátolt felelősségű társaság alapításában-, illetve a társaság adataiban bekövetkezett változások cégjegyzékbe történő bejegyzésében működöm közre.

Alapítvány, illetve egyesület alapítására- illetve a bírósági nyilvántartásban szereplő adatok változásának bejegyzésére irányuló eljárásokban szintén ellátom a szervezetek jogi képviseletét.

Ügyvédi tevékenység:

okiratok elkészítése, ellenjegyzése;

jogi képviselet a cégeljárás során;

jogi képviselet a civil szervezetekre vonatkozó bírósági nyilvántartási eljárás során.

 

A vonatkozó ügyvédi munkadíjról kérjen árajánlatot a kapcsolat lapon megjelölt elérhetőségek valamelyikén.