A végrendelet érvényességének feltételei

Írásbeli magánvégrendelet csak olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen sajátkezűleg írt végrendelet esetén írni, más által írt végrendelet esetén olvasni tud. 🗣️✍️🔡

Az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező akár maga írhatja, akár mással írathatja. Azonban a gépírás nem számít saját írásnak, még akkor sem, ha magától a végrendelkezőtől származik. Gyorsírással vagy a közönséges írástól eltérő egyéb jel- vagy számjegyírással készült magánvégrendelet érvénytelen. 🚫⌨️🔢❌

Az írásbeli magánvégrendelet alaki érvényességi feltételei a következők:

• Sajátkezűleg írt végrendelet esetén a végrendelkezőnek magának kell az egész végrendelkezést sajátkezűleg írnia és aláírnia. ✍️🔡✔️

• Más által írt végrendelet esetén két tanú jelenlétében kell aláírni, vagy ha a végrendelkező már aláírta, akkor az aláírást két tanú előtt kell elismerni, és mindkét tanúnak szintén alá kell írnia. 👥🔑✔️

• harmadik lehetőség, hogy az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező aláírja és közjegyzőnél személyesen letétbe helyezi 📝🔐✔️

Több különálló lapból álló sajátkezűleg írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el. 📃🔢

A több különálló lapból álló más által írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el, továbbá ha minden lapját a végrendelkező és mindkét tanú aláírta. 👥👥🖋️

Fontos, hogy az írásbeli végrendeletek elkészítésekor figyelembe vegyük a fent említett jogszabályi feltételeket annak érdekében, hogy a végrendelet érvényes legyen. 🚨