TARTÓS ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS

Cégek, magánszemélyek és egyéb szervezetek általános jellegű jogi képviseletét tartós ügyvédi megbízás ellátására megkötött szerződés alapján látom el. Ebben az esetben az ügyvédi munkadíj óradíjas elszámolás alapján kerül felszámításra a megbízási szerződésben foglaltak szerint.

Tartós megbízás keretében ellátott ügyvédi tevékenység:

jogi tanácsadás;

Megbízó tevékenységi körével összefüggő jogszabályok figyelemmel kísérése, azokról szükség és igény szerinti tájékoztatás, felvilágosítás, konzultáció, és jogszabályértelmezés;

jogi képviselet ellátása;

cégeljárásban történő képviselet ellátása;

okiratszerkesztés, okiratok véleményezése;

követeléskezelés, követelésérvényesítés.

A tartós megbízás előnye a kiszámíthatóság, a jogi képviselő – külön megbízási szerződés megkötése nélkül történő – igénybevételének lehetősége, valamint az általános jellegű együttműködésből eredő hatékonyság. A kapcsolattartás elsődlegesen elektronikus úton történik a felek között, mely szintén az eredményes együttműködést segíti elő.

A tartós megbízás esetén felmerülő ügyvédi munkadíjról kérjen ajánlatot  a kapcsolat lapon rögzített elérhetőségek egyikén.