STARTUP

A STARTUP csomag fiatal vállalkozások részére nyújt szolgáltatást a társaság megalapításától kezdve annak hatékony működésének elősegítése érdekében.

A STARTUP csomag az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában;

 • Tanácsadás a megfelelő cégforma megválasztása tárgyában;
 • Cégalapítás során okiratok megszerkesztése, ellenjegyzése, jogi képviselet ellátása a cégeljárásban;
 • Társaság tevékenységi körével összefüggő jogszabályok figyelemmel kísérése, azokról szükség és igény szerinti tájékoztatás, felvilágosítás;
 • Tanácsadás és jogi képviselet ellátása a társaságot, illetve működését érintő szellemi tulajdonok körében;
 • Általános jellegű jogi tanácsadás a társaság működése során;
 • Társaság adataiban bekövetkezett változás esetén a szükséges okiratok megszerkesztése, ellenjegyzése, jogi képviselet ellátása a változásbejegyzési eljárás során;
 • A társaság harmadik féllel-, illetve tagjaival megkötött szerződéseinek megszerkesztése, véleményezése;
 • Közreműködés az általános szerződési feltételek (ÁSZF) kidolgozása során;
 • Tanácsadás a társaság működése során felmerülő munkajogi kérdések körében;
 • Társaság jogi képviselete hatóságok, harmadik személyek előtt;
 • Társaság kintlévőségeinek kezelése, követeléseinek érvényesítése.

A STARTUP csomag díjszabása kedvező a fiatal vállalkozások számára, tekintettel arra, hogy fenti ügyvédi szolgáltatások egységesen, az elvégzett munka alapján kerülnek felszámításra.

Az elsődlegesen elektronikus kapcsolattartásra épülő megbízás során a jogi képviselő állandó jelleggel elérhető a társaság számára, mely szintén kedvező lehet a társaság hatékony működése érdekében.

A vonatkozó ügyvédi munkadíjról és a megbízási szerződés megkötésének menetéről a kapcsolat lap  alatti elérhetőségek valamelyikén kérhet bővebb tájékoztatást.