Peres képviselet

Peres képviselet kapcsolatfelvétel


Tájékoztató

Polgári peres eljárás során a felek között felmerült jogvita bíróság előtt történő eldöntése során látom el ügyfelem képviseletét felperesi illetve alperesi oldalon.

Amennyiben Ön bíróság előtt kívánja igényét érvényesíteni, minden jogszerű eszközt igénybe veszek azért, hogy a bíróság keresetének helyt adjon. Ha pedig lehetőség mutatkozik arra, hogy a hosszadalmas és költséges pereskedés helyett a felek egyezséget kössenek, az ügyfelem számára kedvező egyezség megkötése során járok el.

Az ajánlatkérés díjmentes. Az űrlap kitöltését követően az Ön által rögzített e-mail címre küldjük meg a további tájékoztatást a peres képviselet tárgyában.