Polgári peres eljárás, Kártérítés

Polgári peres eljárás során személyi vagy vagyoni ügyben felmerült vitás kérdések bíróság előtt történő eldöntése során látom el ügyfelem képviseletét felperesi illetve alperesi oldalon.

Amennyiben Ön bíróság előtt kívánja igényét érvényesíteni, minden jogszerű eszközt igénybe veszek azért, hogy a bíróság keresetének helyt adjon. Ha lehetőség mutatkozik arra, hogy a hosszadalmas és költséges peres eljárás helyett a felek egyezséget kössenek, az ügyfelem számára kedvező egyezség megkötése során járok el.

Abban az esetben, ha Önt kár érte, a képviselete ellátása során arra törekszem, hogy a lehető legrövidebb idő alatt az Ön számára megfelelő kártérítést fizessék meg Önnek.

Ügyvédi tevékenység:

jogi képviselet a peres eljárást megelőzően;

jogi képviselet a peres eljárás során;

jogi képviselet a jogvita peren kívüli elintézése során;

tanácsadás.

 

A vonatkozó ügyvédi munkadíjról kérjen árajánlatot a kapcsolat lapon megjelölt elérhetőségek valamelyikén.