Peres képviselet

Tájékoztató

Polgári peres eljárás során a felek között felmerült jogvita bíróság előtt történő eldöntése során látjuk el Ügyfelünk jogi képviseletét felperesi illetve alperesi oldalon.

Amennyiben Ön bíróság előtt kívánja igényét érvényesíteni, Irodánk minden jogszerű eszközt igénybe vesz azért, hogy a bíróság keresetének helyt adjon. Ha pedig lehetőség mutatkozik arra, hogy a hosszadalmas és költséges pereskedés helyett a felek egyezséget kössenek, az Ügyfelünk számára kedvező egyezség megkötése során járunk el.

Peres képviselet kapcsolatfelvétel