Öröklési jog

A hagyatéki eljárás során célszerű a jogi képviselő igénybevétele, különösen abban az esetben, ha az örökösök között vitás kérdések merülnek fel.

Az örökhagyó a hagyatékáról végrendelettel rendelkezhet. A végrendeletnek törvényben meghatározott alaki és tartalmi érvényességi kellékei vannak. Javasolt okiratszerkesztő ügyvéd igénybevétele, hogy a végrendelet később ténylegesen kiváltsa az elérni kívánt joghatást.

Ügyvédi tevékenység:

jogi képviselet a hagyatéki eljárás során;

öröklési szerződés elkészítése;

végrendelet elkészítése;

tanácsadás.

 

A vonatkozó ügyvédi munkadíjról kérjen árajánlatot a kapcsolat lapon megjelölt elérhetőségek valamelyikén.