Ingatlanjog

DÍJKALKULÁTOR
(kattintson a képre)

Ingatlan adásvételi szerződés körében VÉGZETT ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉG:

I. Tájékoztatás a szerződéskötést megelőzően

Az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap és a szerződés tárgyához kapcsolódó dokumentumok, tények és körülmények vizsgálata. Megbízó tájékoztatása a szerződés megkötésének folyamata és költségei tárgyában.

II. Adásvételi szerződés elkészítése

A felek igényeinek és a jogszabályoknak megfelelő adásvételi szerződés előkészítése és előzetes egyeztetése a felekkel, szükség esetén további konzultáció.

III. Adásvételi szerződés ellenjegyzése

Az adásvételi szerződés aláírása és ügyvédi ellenjegyzés.

IV. Földhivatali eljárás

Földhivatali ügyintézés, szerződő felek jogi képviselete az ingatlan-nyilvántartási eljárás során.

Az adásvételi szerződésről röviden

Lakás, ház-, illetve egyéb ingatlan megvásárlása esetén adásvételi szerződést kell kötnie az eladó(k)nak és a vevő(k)nek, vagyis a szerződő feleknek.

Az adásvételi szerződésnek pedig szigorú jogszabályi előírásoknak kell megfelelnie ahhoz, hogy az illetékes földhivatal bejegyezze a vevő tulajdonjogát.

Ingatlan tulajdonjogának átruházással való megszerzéséhez ugyanis az adásvételi szerződésen túl a tulajdonjog átruházásának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

Az adásvételi szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba (vagy közokiratba) kell foglalni ahhoz, hogy felhasználható legyen az ingatlan-nyilvántartási eljárás során.

Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a következőket:

  • szerződő felek természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját,
  • a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, illetve belső egyházi jogi személy esetében nyilvántartási számát,
  • az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot,
  • a jog vagy tény pontos megjelölését,
  • a jogváltozás jogcímét,
  • az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő – feltétlen és visszavonhatatlan – nyilatkozatát,
  • a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát,
  • a keltezés helyét és idejét,
  • a felek aláírását, továbbá
  • az ügyvédi ellenjegyzést.

Fentiek az alapvető követelmények az ingatlan adásvételi szerződéssekkel szemben, az egyes szerződések és körülmények jellegére tekintettel speciális előírások is irányadók lehetnek.