Ingatlanjog

kd_ingatlan_adasvetel

Ingatlan tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez illetve törléséhez a törvényben megszabott feltételekkel rendelkező közokirat vagy pedig ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat, továbbá az okiratok alapján lefolytatott ingatlan-nyilvántartási eljárás szükséges.

Az adásvételi szerződésen kívül egyéb földhivatali eljárások; többek között haszonélvezeti jog, használat joga, szolgalmi jog, vételi jog, eladási jog keletkezésének, módosulásának illetve megszűnésének bejegyzésére során is ellátom ügyfelem képviseletét.

Adásvételi és egyéb földhivatali eljárást igénylő szerződéskötések során az ügyvédi munkadíj a teljeskörű földhivatali ügyintézést is magában foglalja.

Ügyvédi tevékenység:

adásvételi szerződés elkészítése, ellenjegyzése

ajándékozási szerződés elkészítése, ellenjegyzése

csereszerződés szerződés elkészítése, ellenjegyzése

ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra vonatkozó szerződés elkészítése, ellenjegyzése

jogi képviselet a földhivatali eljárás során

tanácsadás

 

A vonatkozó ügyvédi munkadíjról kérjen árajánlatot a kapcsolat lapon megjelölt elérhetőségek valamelyikén.