Adategyeztetés Ingatlan Adásvétel

Kérjük a lenti dokumentumok megküldését és a szerződő felek-, illetve a szerződés tárgyának adatait a űrlapnak megfelelően kitölteni.


I. Okiratok, dokumentumok

Az alábbi okiratokat valamennyi szerződő fél vonatkozásában beszkennelve pdf formátumban küldjék e-mailen a iroda@drkalocsadavid.com e-mail címre:

  • személyi igazolvány;
  • lakcímkártya;
  • adóigazolvány;
  • aláírási címpéldány (jogi személy fél esetén).

Az alábbi okiratokat e-mailen a iroda@drkalocsadavid.com e-mail címre:

  • alapító okirat (társasházi ingatlan esetén – csak pdf formátumban e-mailen szükséges megküldeni);
  • energetikai tanúsítvány (szerződéskötés napjáig szükséges beszerezni);
  • bank tájékoztatója (banki hitel illetve tehermentesítés esetén – csak e-mailen szükséges megküldeni).

II. Adatok, szükséges információ

Tájékoztatás: Az adatok rögzítése az adásvételi szerződéshez kapcsolódó dokumentumok elkészítése-, illetve a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából szükséges. Okiratszerkesztő ügyvéd köteles az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR); betartani eljárása során.