Adategyeztetés Cégeljárás

Kérjük a lenti dokumentumok megküldését és cégalapítás esetén az I. űrlap, cégmódosítás esetén pedig a II, űrlap kitöltését.


Okiratok, dokumentumok

Az alábbi okiratokat valamennyi érintett fél (tag, ügyvezető) vonatkozásában beszkennelve pdf formátumban küldjék e-mailen a iroda@drkalocsadavid@.com e-mail címre és hozzák magukkal az aláíráskor:

  • személyi igazolvány;
  • lakcímkártya;
  • adóigazolvány
  • cégmódosítás esetén a társaság (legutóbbi egységes szerkezetbe foglalt) létesítő okirata másolati példányban.

I. Cégalapítás

TEÁOR LINK: https://www.ksh.hu/teaor_kereso

Tájékoztatás: Az adatok rögzítése a cégeljáráshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése-, illetve a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából szükséges. Okiratszerkesztő ügyvéd köteles az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR); betartani eljárása során.II. Cégmódosítás

I. Változás

II. Változás

III. Változás

Tájékoztatás: Az adatok rögzítése a cégeljáráshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése-, illetve a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából szükséges. Okiratszerkesztő ügyvéd köteles az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR); betartani eljárása során.