📝🔍 Vállalkozási szerződés vs. Megbízási szerződés

Gyakran találkozhatunk a fenti két szerződéstípussal, azonban nem mindig egyértelmű, hogy melyik típusú szerződést fedi le az adott jogügylet. 🤔

A vállalkozási szerződés esetén a vállalkozó vállalja egy meghatározott eredmény (mű) megvalósítását, míg a megrendelő köteles azt átvenni és a vállalkozói díjat megfizetni. 💰

A megbízási szerződés esetén a megbízott köteles a megbízó által rábízott feladatot elvégezni, a megbízó pedig köteles a megbízási díjat megfizetni. 💼

A vállalkozási szerződés a vállalkozó tevékenységére és az általa elérhető eredményre fókuszál, míg a megbízási szerződésnél az ellátandó feladat a központi szempont. 🔍

A vállalkozási szerződés általában hosszabb távú és nagyobb projektekhez, míg a megbízási szerződés általában rövidebb távú és konkrét feladathoz kapcsolódik. 📅

A vállalkozási szerződés a vállalkozói díj alapján valósul meg, míg a megbízási szerződésnél a megbízási díj a megbízott feladat ellátásának alapja. 💵

A vállalkozási szerződésnél a vállalkozó vállal kockázatot az elérhető eredmény (mű) tekintetében, míg a megbízási szerződésnél a megbízott vállal kockázatot a feladat teljesítése tekintetében. 🤝

A vállalkozási szerződésnél a vállalkozó általában önállóan dönt a tevékenység megszervezéséről, míg a megbízási szerződésnél a megbízott a megbízó utasításait követi. 🧐

Fontos különbség, hogy a megbízás nem eredménykötelem, így a megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el. 💰